De 7 belangrijkste communicatiethema's voor woningcorporaties | We Know Public

De 7 belangrijkste communicatiethema's voor woningcorporaties

30 augustus 2023

Communicatie is cruciaal en dat geldt zeker voor woningcorporaties. Door de vele verschillende stakeholders waar woningcorporaties mee te maken hebben, is goede communicatie essentieel om geen verwarring te stichten en duurzame relaties op te bouwen met alle belanghebbenden. Om communicatieafdelingen van woningcorporaties meer houvast te bieden lichten wij de 7 belangrijkste communicatiethema’s voor woningcorporaties uit.

1. Interactie met huurders
Een goede relatie met de huurders van je appartementen heeft vele voordelen. Als huurders gemakkelijk en laagdrempelig met hun woningcorporatie in contact kunnen komen, weet jij als woningcorporatie altijd wat er speelt en kunnen eventuele problemen vroegtijdig worden getackeld. Om de interactie met huurders te stimuleren is het belangrijk om duidelijk te maken op welke manier huurders hun feedback kunnen delen. Ook kun je als woningcorporatie de interactie met huurders versterken door bijvoorbeeld proactief een nieuwsbrief te versturen of huurders op andere manieren van informatie te voorzien.

2. Transparantie
Door als woningcorporatie altijd transparant te communiceren over de regels, het beleid en de financiën rondom woningen creëer je vertrouwen bij huurders en andere belanghebbende partijen. Dit zijn cruciale thema’s waarover in de woonsector nog regelmatig onduidelijkheid bestaat, dus wanneer jouw woningcorporatie deze onduidelijkheid wegneemt met eerlijke en transparante communicatie geeft dit huurders een zeker en veilig gevoel.

3. Veiligheid
Veilig wonen is sowieso één van de belangrijkste vereisten bij huurders én woningcorporaties. Communiceer daarom over de veiligheidsinspanningen die jij als woningcorporatie uitvoert en stel je huurders hiermee om hun gemak. Of het nu gaat om een preventieve renovatie, het installeren van rook- en gasmelders of het plaatsen van dubbel- in plaats van enkelglas; huurders waarderen een gevoel van veilig wonen zeer, dus draag dit als woningcorporatie ook uit.

4. Duurzaamheid
Steeds meer mensen vinden het belangrijk om duurzaam te wonen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de wereld van morgen. Als woningcorporatie ben je ongetwijfeld druk bezig met het verduurzamen van je woningen. Communiceer over dit proces met je huurders, want dit is iets wat veel huurders willen weten. Het delen van initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie straalt positief af op je woningcorporatie en is goed voor het imago van je organisatie.

5. Onderhoud
Het belang van kwalitatieve woningen staat buiten kijf. Als woningcorporatie wil je deze kwaliteit ook leveren, maar om dit op een constant niveau te realiseren is uiteraard soms onderhoud nodig. Wees hier eerlijk over richting huurders. Zo voorkom je als woningcorporatie niet alleen teleurstellingen, maar komt het juist krachtig over doordat je laat zien dat jij kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan. Dit wekt vertrouwen en zekerheid bij huurders.

6. Diversiteit & inclusie
Niet alleen in het bedrijfsleven zijn diversiteit en inclusie belangrijke thema’s, maar ook in het dagelijks leven hechten veel en steeds meer mensen waarde aan een diverse en inclusieve maatschappij. Dit geldt ook zeker voor de omgeving waarin mensen komen te wonen. Een diverse omgeving leidt veelal tot kennismaking met nieuwe culturen en nieuwe sociale contacten. Door als woningcorporatie uit te dragen dat jij hier ook waarde aan hecht zul je een grote groep mensen bereiken. Deze woningzoekers weten dat zij bij jou op de juiste plek zijn om in een mooie en diverse woonomgeving terecht te komen.

7. Samenwerkingen
Als woningcorporatie kun je het niet alleen en werk je vast samen met een aantal partners, zoals overheidsinstanties en bouwbedrijven. Het richting je huurders communiceren van deze samenwerkingen komt sterk over en wekt vertrouwen. Draag samenwerkingen met andere organisaties dan ook uit en vergroot de impact van je eigen woningcorporatie.
 

Kun je de geschikte vacature niet vinden?

Meld je aan voor een Jobalert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.